Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Overleg en intake


De kangoeroe als therapeutisch spelbeeld
Tijdens de telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Tijdens dat gesprek wordt ingeschat of de actief beeldende therapie, gezien de situatie, op zijn plaats is. Vervolgens kan een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek waarin de vraagstelling nader wordt bekeken aan de hand van de biografie van het kind.

Het intakegesprek is indien mogelijk met de beide ouders en zonder het kind. Tijdens dit gesprek zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het geboorteverhaal van het kind, omdat daarin al veel zichtbaar is over de weg die het kind gaat.

Na het intakegesprek, komt het kind wekelijks voor een sessie van ±45 min. en na iedere 5-6 therapie-weken is er een oudergesprek. Hiervoor worden tijdens de intake de afspraken gemaakt.