Kinderspel, beslissend voor het leven
De Kleurenboog: begeleiding kinderen en ouders bij opvoedingsvragen
De Kleurenboog: hulp bij opvoedingsvragen

Welkom op de site van De Kleurenboog


Welkom bij de kleurenboog -
Actief beeldende therapie geeft kinderen en jongeren de ruimte om zich te laten zien en horen op een manier die bij hen past. Beelden laten zien wat er in het innerlijk van een mens leeft. Deze innerlijke beelden worden zichtbaar in spel, verhalen, tekeningen en zijn bijvoorbeeld ook al te vinden in het geboorteverhaal.

BEELDEN WIJZEN DE WEG

Als je als ouder merkt dat je kind niet goed 'in zijn vel zit' dan kan actief beeldende therapie hulp bieden, want soms is het goed om iemand die ter zake kundig is, tijdig en tijdelijk mee te laten kijken.

Is je kind bijvoorbeeld te veel boos, woedend, verdrietig, stil of teruggetrokken? Wordt er geklaagd over pijn zonder een medische oorzaak? Geeft je kind nog andere signalen?

De oorzaak van een probleem is altijd heel persoonlijk, bijvoorbeeld: emotionele problemen, (bijvoorbeeld door weinig zelfvertrouwen, of vertrouwen in de volwassenen of de wereld rondom het kind en/of gevoelens van angst en onzekerheid), sociale problemen, (zoals moeite met het omgaan met leeftijdsgenootjes, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen), een traumatische ervaring, (denk hierbij aan een eigen ziekteproces of het verlies van een familielid of ander belangrijk persoon. Maar ook aan scheiding, verhuizing of seksueel misbruik).

De innerlijke beelden kunnen de weg wijzen naar de oorzaak van de problemen. De genezende beelden pakken vervolgens de oorzaak van die problemen aan.

BEELDEN WIJZEN DE WEG!